logo

Hoe word je vrijmetselaar?

Onze loge
Arbeidstafel
Contact
Getuigenissen
Profiel
Welkom
Wie is Hiram Abiff?
Algemeen
FAQ
Links
Toelatings procedure
Wat doen wij?
Leden
Login
Paswoord
  1. U overweegt om u aan te melden voor het lidmaatschap. Dat kan. In tegenstelling tot wat velen denken, hoef je niet geïntroduceerd te worden door iemand die zelf vrijmetselaar is. Wij juichen eigen initiatief juist van harte toe. Dat komt de diversiteit en vitaliteit van onze loge ten goede.
  2. Hiram Abiff maakt deel uit van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Dat betekent dat van onze loge alleen mannen lid kunnen worden. Wilt u zich aanmelden voor een gemengde loge of van een loge voor uitsluitend vrouwen dan kan dat ook. Volg daarvoor de links.
  3. Nieuwsgierigheid is waarschijnlijk een deel van de aanleiding om te overwegen u aan te melden. Dat speelt bij iedereen een rol. Dat komt omdat de vrijmetselarij een beetje geheimzinnig wordt gevonden. De vrijmetselarij draagt daar ook zelf aan bij, bijvoorbeeld met het motto Ontdek het geheim van de Vrijmetselarij.
  4. Als u lid wordt, gaat u ontdekken wat de vrijmetselarij inhoudt. Uw nieuwsgierigheid wordt bevredigd. Het geheim is uw persoonlijke beleving van de vrijmetselarij. Als nieuwsgierigheid nu de enige reden was om lid te worden, dan zou je na enkele jaren het lidmaatschap kunnen opzeggen. Dat gebeurt ook wel eens. Maar de meesten blijven lid, omdat ze in de loge bijzondere vriendschap hebben opgebouwd en samen verder willen.
  5. Die vriendschap is zo bijzonder, dat we hem broederschap noemen. Broederschap ontstaat doordat de loge de condities biedt waaronder je als gelijken van gedachten kunt wisselen over belangrijke thema's. Zoals de `grote levensvragen' die van generatie op generatie telkens opnieuw worden gesteld. Maar ook persoonlijke ontboezemingen, die je anders niet gemakkelijk aan de orde stelt.
  6. Alle onderwerpen zijn voor de gedachtewisseling geschikt, zolang ze in dienst staan van je persoonlijke levensbeschouwing. De gedachtewisseling in de loge is altijd oprecht, verloopt ordelijk, en maakt soms gebruik van de bijzondere symbolen en ritualen die de vrijmetselarij traditioneel kent. In het zo goed mogelijk opvoeren van deze eeuwenoude ritualen stellen vrijmetselaren een eer en genoegen. Dat komt omdat ze de waarde en betekenis van die ritualen op hogere prijs stellen naarmate ze ze intenser beoefenen.
  7. Voor veel vrijmetselaren is de vrijmetselarij niet alleen een avond per week waar ze zich aan de dagelijkse hectiek en beslommeringen kunnen onttrekken, maar betekent het uiteindelijk ook het ontwikkelen van een levenshouding die zich kenmerkt door nieuw zicht op de eigen persoon en een nieuw verantwoordelijkheidsbesef.
  8. Hiram Abiff is een betrekkelijk kleine loge met ongeveer veertig leden. De loge komt op woensdagavonden bij elkaar van 20:00 - 22:30. De opkomst is meestal in de orde van 50%. Dat is een hoog percentage. De participatiegraad is ook hoog, dat wil zeggen dat veel logeleden actief bijdragen aan de activiteiten. Al met al is Hiram Abiff een actieve loge.
  9. Vrijmetselaren zijn vrijdenkers die zelf op zoek willen naar antwoorden op hun eigen levensvragen, en geen genoegen nemen met antwoorden die door anderen zijn bedacht. Maar dat neemt niet weg dat antwoorden van anderen ook helpen en bijdragen aan de eigen afweging. Dat is precies wat er in onze Loge gebeurt. Het gaat om jouw individuele ontwikkeling in de context van ons collectief, de broederschap.
  10. Als dit je aanspreekt, meld je dan aan. Je kunt op korte termijn een reactie verwachten. Daarna volgen gesprekken met leden van de Loge. Dat zijn uiteraard tweerichtinggesprekken waarin we meer van elkaar te weten trachten te komen. Als beide partijen verder willen, wordt in alle Nederlandse Loges je naam voorgelezen en volgt er nog een gesprek met een formele commissie. Het resultaat van dat alles wordt in de Loge tegen het licht gehouden. Staan alle lichten dan nog steeds op groen dan wordt je ingewijd. Er gaan enige maanden gemoeid met deze procedure, maar na je inwijding zul je vast en zeker zeggen: het was de moeite meer dan waard!
Bevordering

Als je het niet aan een kind kunt uitleggen, begrijp je het zelf nog niet (Einstein)


Laatste wijziging deze pagina: 24 Dec 2013, 10:31
Visiteuren vandaag: 1 , gisteren: 111
ANBI AVG Deze website gebruikt géén cookies
Deze website is opgeslagen binnen de EU