logo

Wie is Hiram Abiff ?

Onze loge
Arbeidstafel
Contact
Getuigenissen
Profiel
Welkom
Wie is Hiram Abiff?
Algemeen
FAQ
Links
Toelatings procedure
Wat doen wij?
Leden
Login
Paswoord

Volgens de traditie van de Vrijmetselarij is Hiram Abiff de architect en bouwer van de tempel van Salomo. Die tempel is in de vrijmetselarij een metafoor voor de samenleving. Omdat vrijmetselaren zichzelf de opdracht stellen om te bouwen aan de tempel van Salomo, biedt Hiram Abiff voor hen een belangrijk voorbeeld. Over de historische persoon Hiram Abiff is maar weinig bekend. Hij wordt de oudste metaalbewerker genoemd, volgens de bijbel (in I Koningen 7 en II Kronieken 2) "vervuld met de wijsheid, het verstand en de kennis nodig om elk werk in koper te verrichten", zoals de beide grote koperen zuilen aan de ingang van de tempel en een groot bekken, waarschijnlijk voor rituele wassingen. De Hiram mythe is verweven in de ritualistiek van de Vrijmetselarij.

De term 'vrijmetselaar' duidt ook al op bouwactiviteiten, maar dan in overdrachtelijke zin: vrijmetselaars bouwen aan zichzelf en vinden, dat ieder mens, ongeacht de leefomstandigheden waarin hij zich bevindt, dat aan zichzelf verplicht is. Over hoe wij dat doen leest u op de pagina Wat doen wij?.

Hiram Abiff

Het maakt niet uit wat je van elkaar bent, maar wat je voor elkaar betekent


Laatste wijziging deze pagina: 15 Jan 2014, 9:24
Visiteuren vandaag: 109 , gisteren: 147
ANBI AVG Deze website gebruikt géén cookies
Deze website is opgeslagen binnen de EU