logo

Welkom bij vrijmetselaarsloge Hiram Abiff

Onze loge
Arbeidstafel
Contact
Getuigenissen
Profiel
Welkom
Wie is Hiram Abiff?
Algemeen
FAQ
Links
Toelatings procedure
Wat doen wij?
Leden
Login

Vrijmetselarij. Wat is dat eigenlijk?

Hier vindt u een brochure waarin duidelijk wordt beschreven wat vrijmetselarij is, wat vrijmetselaren doen en wat dat voor hen betekent.

Wat kunnen u en loge Hiram Abiff voor elkaar betekenen?

Op deze website geven een aantal leden hun getuigenissen over hun vrijmetselaar zijn.
Roept dat al vragen op? Dan kunt u ze hier stellen.


Onze loge telt ca. 40 leden en wij komen elke woensdagavond bij elkaar (september t/m juni) in het Haags Loge gebouw, 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag.
Is dat u te vaak of komt de woensdag u niet uit? Kijk dan op de website van de regio Den Haag (zo'n 14 loges) waar u kunt zien hoe vaak en op welke dag in de week hun leden bij elkaar komen.

Aankondigingen
15 May 2018 Laatste wijziging arbeidstafel
18 May 2018 Laatste wijziging ledenlijst
25 mei 2018 De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing.
Dat betekent dat u vanaf half juni niet meer op de gebruikelijke wijze
kan inloggen op het besloten gedeelte van deze website.
Dat moet dan op basis van uw registratienummer. Zoek uw nummer op in
de ledenlijst en onthoudt het!
Zuilen

Wie geneest, heeft gelijk (Paracelsus)


Laatste wijziging deze pagina: 17 May 2018, 11:28
Visiteuren vandaag: 59 , gisteren: 89
ANBI Deze website gebruikt géén cookies
Deze website is opgeslagen binnen de EU